Breaking News

KURDÊN HAYMANAYÊ


KURDÊN HAYMANAYÊ

Kurdên Haymanayê
Georges Perrot
Amadekar û wergêr : Dr. Fewaz Husên 
Apec . Stockholm 

mijara vê kitêbê vedîtinên gêra Georges Perrot li nav Kurdên Haymanayê ye. Dîroknas û Areokologê Firansî di sala 1861 an de bi şandeya (mîsyona) Firansî re diçe Asya Biçûk . diyare ku Kurd ne bernameya lêkolînên Firansî de ne., lê ew bala Perrot serokê şandeyê bi xurtî dikşînin . weha jî ew beryarê digre ku hevalrêyên xwe li Enqerê. li Angoraya wê demê bihêle û deh duwazdeh rojan tenê bi bedenparêzê xwe re li nav Kurdên li derveyî Kurdistana bingehîn bigere. ew diçe Anadolê behsa biçîhbûna Kurdan li 
Wîlayeta Haymanayê dike , li ser nijad û zimanê wan dinivîse, di wan gundî û şivanan de bermaye û 
daketiyên Medan dibîne.

ليست هناك تعليقات